Opinia Komisji z dnia 27 listopada 2008 r. w zastosowaniu art. 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE w odniesieniu do wprowadzonego przez władze Węgier zakazu dotyczącego strugarki elektrycznej noszącej znak towarowy STRAUS AUSTRIA MD-2007-141 (Tekst mający znaczenie dla EOG)