Pisemne zapytanie E-010481/11 Michael Cashman (S&D) i Glenis Willmott (S&D) do Komisji. Unijny zakaz udzielania patentów związanych z badaniami nad komórkami macierzystymi