Pisemne zapytanie E-5590/08 skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji. dyskryminacji Anglików, część II