Pisemne zapytanie E-004241/11 Britta Reimers (ALDE) do Komisji. Opłata produkcyjna w sektorze cukru