Pisemne zapytanie P-0616/08 skierowane przez: Kadera Arifa (PSE) do Komisji. podstawy prawnej umów o partnerstwie gospodarczym (EPA)