Pisemne zapytanie P-2561/10 skierował: Marek Henryk Migalski (ECR) do Komisji. Konfiskata mienia Andżeliki Borys