Pisemne zapytanie P-5932/09 skierowała: Catherine Stihler (S&D) do Komisji. Dystrybucja produktów leczniczych