Pisemne zapytanie E-002534/11 Jim Higgins (PPE) do Komisji. Realizacja WPRyb przez Portugalię