Sprawa C-380/12: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niederlandy), w dniu 8 sierpnia 2012 r. — X BV przeciwko Minister van Financiën