Pisemne zapytanie E-1513/07 skierowane przez: Billa Newtona Dunna (ALDE) do Komisji. barier pozataryfowych w ponadgranicznych kampaniach handlowych