Sprawa F-76/12: Skarga wniesiona w dniu 20 lipca 2012 r. — ZZ przeciwko Komisji