Decyzja Komisji z dnia 17/07/2009 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.5476 - PFIZER / WYETH) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)