PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 3DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2012 R. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJISekcja III — Komisja