Pisemne zapytanie E-008978/11 Monika Hohlmeier (PPE) do Komisji. System informacyjny Schengen drugiej generacji (SIS II)