Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia EOG i art. 1 ust. 3 w części I protokołu 3 do porozumienia o nadzorze i trybunale – Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA o niewnoszeniu zastrzeżeń