Pisemne zapytanie P-9072/10 Nick Griffin (NI) do Komisji. Tryb 4