Resolucija Evropskega parlamenta (EU) 2020/1842 z dne 14. maja 2020 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2018