Pisemne zapytanie E-2917/07 skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji. przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej