Pisemne zapytanie E-6165/07 skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji. dyskryminacji Romów na Słowacji