Decyzja Komisji z dnia 29/10/2007 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.4906 - CPI EUROPE FUND / CORPUS / REAL ESTATE PORTFOLIO) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)