Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 13 grudnia 2007 r. # Asa Sundholm przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Sprawy pracownicze - Urzędnicy. # Sprawa F-42/06. TITJUR Sundholm przeciwko Komisji