Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 13. august 1997 af Landesgericht für Zivilrechtssachen, Wien, i sagen Klaus Konle mod Republikken Østrig (Sag C-302/97)