Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie Gwatemali