Omega przeciwko OHMI-Omega Engineering (Ω OMEGA) TITJUR Wyrok Sądu pierwszej instancji (piąta izba) z dnia 6 listopada 2007 r. # Omega SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM). # Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słowno-graficznego wspólnotowego znaku towarowego Ω OMEGA - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy OMEGA - Względna podstawa odmowy rejestracji - Powołanie się przez zgłaszającego wspólnotowy znak towarowy na identyczny ze zgłoszonym krajowy znak towarowy wcześniejszy w stosunku do znaku, na który powołano się w sprzeciwie - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. # Sprawa T-90/05.