Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5443 — Otsuka Pharmaceutica/Nardobel) Tekst mający znaczenie dla EOG