TITJUR Opinia rzecznika generalnego Mazák przedstawione w dniu 8 maja 2008 r. # Republika Grecka przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Odwołanie - Projekt utworzenia wspólnego przedstawicielstwa dyplomatycznego w Abudży (Nigeria) - Windykacja kwot dłużnych od Republiki Greckiej - Potrącenie z kwoty podlegającej przekazaniu w ramach regionalnego programu operacyjnego Grecja kontynentalna. # Sprawa C-203/07 P. Grecja przeciwko Komisji