Uredba Komisije (ES) št. 1541/2007 z dne 20. decembra 2007 o dokazilu o opravljenih carinskih formalnosti za uvoz sladkorja v tretje države, kakor je določeno v členu 16 Uredbe (ES) št. 800/1999