Nariadenie Komisie (ES) č. 1541/2007 z  20. decembra 2007 o preukazovaní splnenia colných formalít na dovoz cukru v tretích štátoch ustanovenom v článku 16 nariadenia (ES) č. 800/1999