Regulamentul (CE) nr. 1541/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 privind dovada finalizării formalităților vamale pentru importul de zahăr într-o țară terță, prevăzută la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999