Komisijas Regula (EK) Nr. 1541/2007 ( 2007. gada 20. decembris ) par pierādījumu tam, ka ir izpildītas muitas formalitātes cukura ievešanai trešās valstīs, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 800/1999 16. pantā