Komisjoni määrus (EÜ) nr 1541/2007, 20. detsember 2007 , suhkru kolmandatesse riikidesse importimisega seotud tolliformaalsuste täitmise tõendamise kohta määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 16 kohaselt