Kommissionens forordning (EF) nr. 1541/2007 af 20. december 2007 om bevis for afslutning af toldformaliteter ved import af sukker til et tredjeland, jf. artikel 16 i forordning (EF) nr. 800/1999