Регламент (ЕО) № 1541/2007 на Комисията от 20 декември 2007 година относно доказателството за изпълняването на митническите формалности по вноса на захар в трети страни, предвидено в член 16 от Регламент (ЕО) № 800/1999