Pisemne zapytanie E-4636/07 skierowane przez: Dana Jørgensena (PSE) do Komisji. liczby wypadków podczas skręcania w prawo