Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5358 — Arizona Chemical GmbH/Abieta Chemie GmbH) Tekst mający znaczenie dla EOG