Pisemne zapytanie E-1339/09 skierował: Erik Meijer (GUE/NGL) do Komisji. Pogarszająca się widoczność przednia i tylna w projektach modeli nowych samochodów osobowych oraz środki służące zmniejszaniu strefy martwego pola