Pisemne zapytanie E-0857/09 skierowane przez: Daniela Varelę Suanzesa-Carpegnę (PPE-DE) do Komisji. programu zrównoważonego lokalnego rozwoju miejskiego w małych gminach Autonomicznego Regionu Galicji (Hiszpania)