Pisemne zapytanie E-5955/09 skierował: Hans-Peter Martin (NI) do Komisji. Unia Europejska i niezależność od rosyjskiego gazu