Sprawa C-489/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Lahr (Niemcy) w dniu 5 listopada 2007 r. — Pia Messner przeciwko Stefanowi Krügerowi, SFK Laptophandel