Pisemne zapytanie E-2605/09 skierował: Luca Romagnoli (NI) do Komisji. Informacje dotyczące wykorzystania dotacji na rzecz programu Rozpowszechnianie informacji o narkotykach i zapobieganie ich spożyciu przez gminę Tortona