Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 777/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw