Sprawa C-338/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Montreuil (Francja) w dniu 4 lipca 2011 r. — Santander Asset Management SGIIC SA w imieniu FIM Santander Top 25 Euro Fi przeciwko Direction des résidents à l'étranger et des services généraux