Pisemne zapytanie E-3222/08 skierowane przez: Pierre’a Pribeticha (PSE) do Komisji. włączenia usług społecznych do zakresu stosowania dyrektywy w sprawie usług