Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji Postanowienie Sądu pierwszej instancji (czwarta izba) z dnia 26 lutego 2007 r. # Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Skarga o stwierdzenie nieważności - Klauzula arbitrażowa - Program eContent - Rozwiązanie umowy - Zwrot - Niedopuszczalność. # Sprawa T-205/05. TITJUR