Pisemne zapytanie E-009093/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) do Komisji. Produkcja cukru i zaopatrzenie rynku