Pisemne zapytanie E-5855/08 skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji. wyjścia ze strefy euro