Pisemne zapytanie E-3150/08 skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji. działań Włoch wobec UE