Pisemne zapytanie E-0257/07 skierowane przez: Mary Lou McDonald (GUE/NGL) do Rady. tłumaczy pisemnych, ustnych i prawników lingwistów