Mål C-73/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 13 februari 2020– ZM, i egenskap av konkursförvaltare för Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH mot E.A. Frerichs