Pisemne zapytanie E-6368/09 skierowała: Roberta Angelilli (PPE) do Komisji. Ewentualne środki na budowę specjalistycznych klinik we współpracy z inwestorami prywatnymi w Rumunii